Contact Us

contact us

Your Location: Home > Contact Us >

Fairic-Tech Metal Work(ShenZhen)Manufacturing

Phone:0755-8464 8688

Fax:0755-8463 8671

Email:lmarco@fairic.com 13510325292 Marco
            laukongsum@outlook.com 13802228830 Benson
            joyce@fairic.com 13560776770 Joyce
            qs@fairic.sznbone.com 13924598116 Fusheng
            quota2@fairic.sznbone.com 13430927821 ZouGong

Address:Building 15~17, Chengchengda Industrial City, No. 63, Shenjing Road, Pingshan District, Shenzhen, China

Fairic-Tech Metal Works Mfg., Ltd.

Phone:852-2798 6233
            852-2798 6296

Fax:852-2795 3652

Email:lmarco@fairic.com Marco
            windy@fairic.com Windy

Address:103 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong